Barösunds Byaråd informerar

 
 

 
 
*        *        *        *        *         *        *        *        *        *          *        *        *        *        *
 
AKTUELLT 

 
*        *        *        *        *         *        *        *        *        *          *        *        *        *        *
 
Barösund är en skärgårdsort i västra delen av Ingå kommun, i södra Finland. Barösund består av några större öar Barölandet, Orslandet och Elgsjölandet, samt hundratals mindre öar, kobbar och skär. Livet i Barösund är under sommarmånaderna intensivt och hektiskt, då befolkningen tiodubblas. Under vinterhalvåret bor det cirka 180 personer i Barösund.
   
Denna hemsida har upprättats i Barösunds byaråds regi och syftet är att samla information om Barösund och presentera olika händelser, både aktuella och historiska. Information om vad som pågår just nu i Barösund hittar du under menyvalet Aktuellt under Byarådet. 
 
Inom Barösunds byaråds regi verkar även Barösunds bladet. På denna sida har vi samlat texter som publicerats i Barösunds bladet under årens lopp. Därav fungerar även denna hemsida som ett lokalhistoriskt arkiv, med syftet att föra vidare det arv och den kultur som är karaktäristisk för just Barösund.
 
Välkommen till vårt vackra Barösund!Barösunds Byaråd r.f.

Operationer

Henri Janhunen
Henri Janhunen
Henri Janhunen
Henri Janhunen
Henri Janhunen