Barösundsbladet

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 
BARÖSUNDSBLADET FINNS TILL SALU PÅ FÖLJANDE PLATSER:
 
- Barösunds Boden
- Fagervik café
- Bema Center, Karis
- Café Wilhelmsdal, Ingå
- Lantis, Ingå
- Galleria Karaija, Ingå
- Tekno-Test, Industrigatan 3 Ekenäs
- Salon Bleu, Karis
- Barösund Magasinet
- Restaurang Scola Barösund
- Tryggves båttaxi
- Skåldö Fiskebod
- Sandis Skärgårdsbutik
- Barösunds Bar & Grill (Esso)
- Marita Lindholms Bröd (färjfästet fredageftermiddagar)
 
Sedan kan man förstås köpa direkt av Kaisa Eriksson och Anders Holmberg som har hand om tidningslagret. Därtill säljs Barösundsbladet på Barösunds sommartorg och på olika sommarevenemang i trakten.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 
 
I Barösund bor det många flitiga och begåvade skribenter som medverkar i den lokal tidningen Barösundsbladet. Det första numret utkom sommaren 2002 och var en relativt enkel utskrift på en ihopvikt A4. Redan därpå följande sommar, sommaren 2003 gav man ut två nummer och år 2005 hade tidningen redan vuxit till tiotals sidor. År 2008 var det första året som man lät trycka upp tidningen i ett tryckeri och sidantalet hade då vuxit till över femtio. År 2021 utges Barösundsbladet i två nummer.
 
Syftet med tidningen är att presentera Barösund, i både nutid och dåtid. Innehållet består således av både aktuella texter, personporträtt, historia, berättelser och naturrelaterade texter. I tidningen, som ges ut i färgtryck, finns även mycket fina bilder med lokala motiv.
 
Som ansvarig utgivare för Barösundsbladet fungerar Barösunds byaråd rf.
 
Om du är intresserad av att medverka i det kreativa och givande arbetet med att göra en lokaltidning tag kontakt med chefredaktör Susanna Ginman, susanna.ginman(at)gmail.com

Operationer

Henri Janhunen
Henri Janhunen
Henri Janhunen
Henri Janhunen
Henri Janhunen