Redaktionen

Barösundsbladets redaktion
 
Susanna Ginman, chefredaktör
susanna.ginman(at)gmail.com
 
Leena Janhunen
050-4643319
leena(at)janhuset.net
 
Martina Malmberg
martina.malmberg.private(at)gmail.com
 
Maria Rajalin
mariahelena.rajalin(at)gmail.com
 
Christopher Romberg, layout
044-3377426
christopher.romberg(at)gmail.com
 
Gustaf Sundman
050-3292126
gasogust(at)yahoo.se
 
Benny Uhlenius
044-2649091
benny.uhlenius@pikaposti.fi
 
Ann-Mari Walls, annonser
040-83 81 004
ammi.walls@gmail.com
 
Bror Walls, distributionsansvarig
040-75 18 201

Operationer

Henri Janhunen
Henri Janhunen
Henri Janhunen
Henri Janhunen
Henri Janhunen