Barösunds Byaråd informerar

På grund av de gällande restriktionerna kan tyvärr en normal Litteraturafton inte genomföras såsom tänkt den 18 juli.
 
Litteraturaftonen kommer ändå att genomföras virtuellt som en serie författarintervjuer, som läggs ut på nätet lördagen den 18 juli. I de här intervjuerna berättar de författare som skulle ha uppträtt på Litteraturaftonen om sina verk, sig själv och verkens tillblivelseprocess, intervjuade av Pauline von Bonsdorff, som också svarat för det litterära urvalet och de litterära kontakterna.
 
Länk till Litteraturaftonens spellista som öppnar lö 18.7 kl. 15:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZSouf-XX0VrzqpkZAqp1RqjcgpuayKtu
 
Kort presentationsvideo med de olika författarna:
https://youtu.be/4yL1sRY6H14
 
De deltagande författarna och de respektive verken är:
Ann-Luise Bertell        Heiman (roman)
Agneta Enckell            (med eget namn, utan namn, ditt namn) (dikter)
Otto Gabrielsson        Vildhavre. Sista brevet till pappa (essä/brev)
Maria Grundvall        Sommardrömmen (roman)
Milja Sarkola              Mitt kapital (roman)
Axel Åhman                Klein (noveller)
 
Det blir således en litet annorlunda Litteraturafton i år, men författarna och substansen kommer att vara lika intressanta och givande som alla tidigare år, det avvikande upplägget till trots. Det lönar sig alltså att ta del av årets virtuella Litteraturafton i Barösund den 18 juli!

 
*******************************************************************************************
 
Aktuellt nu!
 
Barösunds byaråd rf. kallelse till
Årsmöte.
 
Söndagen den 29.03.2020. kl. 16.00
 
På föreningshuset Wallhalla.
Valhallavägen 15 10270 Barösund
 
På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden.
 
Välkomna
 
Barösunds byaråds styrelse.
 
Var med och stöd bybutiken! AKTIEEMISSON PÅGÅR! 13.06.2019 - 31.05.2020
http://www.barosund.fi/sv/butiken 
*******************************************************************************************
 
TILL SALU
 
Barösunds Byaråd r.f. säljer sin för hand timrade stockstuga som har använts som café byggnad i Barösund. Byggnaden är timrad av 150 mm stock och dess mått är totalt ca 5 x 8 m varav ca 1,5 x 5 m utgör takförsedd terrass.
Stockstommen är bygd av en stockbyggarkurs i Barösund hösten 1997 och vintern 1998. den färdigställdes av Barösunds byaråd och har använts som cafébyggnad i Barösund sedan år 2000. Fönster och dörr är tillverkade av en lokal snickare. Huset är i gott skick med elinstallationer, vatten och avloppsrör för gråvatten och försedd med köksinredning. Byggnaden kan användas som gäststuga eller bastu. Stugan kan flyttas som en helhet beroende på slutdestinationen. Köparen står för alla kostnader i samband med flyttningen.
 

 
*        *        *        *        *         *        *        *        *        *          *        *        *        *        *
 
Barösund är en skärgårdsort i västra delen av Ingå kommun, i södra Finland. Barösund består av några större öar Barölandet, Orslandet och Elgsjölandet, samt hundratals mindre öar, kobbar och skär. Livet i Barösund är under sommarmånaderna intensivt och hektiskt, då befolkningen tiodubblas. Under vinterhalvåret bor det cirka 180 personer i Barösund.
   
Denna hemsida har upprättats i Barösunds byaråds regi och syftet är att samla information om Barösund och presentera olika händelser, både aktuella och historiska. Information om vad som pågår just nu i Barösund hittar du under menyvalet Aktuellt under Byarådet. 
 
Inom Barösunds byaråds regi verkar även Barösunds bladet. På denna sida har vi samlat texter som publicerats i Barösunds bladet under årens lopp. Därav fungerar även denna hemsida som ett lokalhistoriskt arkiv, med syftet att föra vidare det arv och den kultur som är karaktäristisk för just Barösund.
 
Välkommen till vårt vackra Barösund!Barösunds Byaråd r.f.

Operationer

Henri Janhunen
Henri Janhunen
Henri Janhunen
Henri Janhunen
Henri Janhunen