Redaktionen

Barösundsbladets redaktion
 
Susanna Ginman, chefredaktör
susanna.ginman(at)gmail.com
 
Etti Björklöf
etti.bjorklof(at)gmail.com
 
Siv Holmberg
siv.holmberg(at)gmail.com
 
Leena Janhunen
leena(at)janhuset.net
 
Martina Malmberg
martina.malmberg.private(at)gmail.com
 
Maria Rajalin
mariahelena.rajalin(at)gmail.com
 
Anna Romberg
anna(at)romberg.fi
 
Christopher Romberg, layout
christopher.romberg(at)gmail.com
 
Gustaf Sundman
gasogust(at)yahoo.se
 
Ann-Mari Walls, annonser
040-83 81 004
ammi.walls@gmail.com
 
Bror Walls, distributionsansvarig
040-75 18 201

Operationer

Henri Janhunen
Henri Janhunen
Henri Janhunen
Henri Janhunen
Henri Janhunen