Byarådet

Barösunds Byaråd är en förening som grundades våren 1995 då några ortsbor beslöt att grunda en förening. Syfte med byarådet är att främja och stödja hembygdsaktiviteter av alla slag i Barösundsområdet.För att förverkliga sitt syfte ordnar Byarådet olika sammankomster och aktiviteter. De första tillställningarna var bland annat Barösundsdagen i juli 1996 och Forneldsnatten sista veckoslutet i augusti. Dessa tillställningar har sedan dess ordnats varje år, och samlar både ortsbor, sommargäster och folk från trakten.
  
Byarådet agerar också aktivt i samhällsfrågor som berör orten. Under årens lopp har det gällt frågor rörande bland annat postombudsindragning, försäljning av kommunala tomter och skolan.Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse. Byarådet ordnar vid behov möten i Wallhalla. Dessa tillfällen är öppna för alla intresserade, mötena fungerar som ett forum där ortsborna träffas och diskuterar aktuella frågor.Välkommen med för att påverka din närmiljö!

  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><div><a><img><span><h3><h2><hr>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
Maximal filstorlek: 32 MB
Tillåtna ändelser: png gif jpg jpeg
Ladda upp en bild på dig.

Operationer

Henri Janhunen
Henri Janhunen
Henri Janhunen
Henri Janhunen
Henri Janhunen