Litteraturafton

LITTERATURAFTONEN I BARÖSUND 2022
 
Litteraturaftonen i Barösund är ett evenemang som arrangerats under mer än 30 år, och som under den här tiden etablerat sig som en av sommarens absoluta kulturella höjdpunkter här i skärgården.
 
Barösunds litteraturafton hålls i år den 16 juli kl 16 på Wallhalla. Sex författare presenterar aktuella böcker: romaner, diktverk, facklitteratur. I år har också barnlitteraturen getts plats i programmet. Musik och kaffepaus ingår; böcker kan inhandlas till facila priser.
 
I Dürers hare behandlar Ralf Andtbacka existentiella frågor i vår tid, ur ett perspektiv som är både nära och fjärran. Andtbacka är bekant för sin förmåga att förnya poesin och utforska nya möjligheter.
 
Republikens president Tasavallan presidentti är ett satiriskt diktverk där Rosanna Fellman karikerar vår politiska verklighet som uppfylld av marknadslogik och fåfänga. Fellman är känd som estradpoet; det här är hennes andra bok.
 
Vad är minne, vad är fantasi? Julia Korkman är rättspsykolog och som forskare både nationellt och internationellt anlitad i frågor som har att göra med minnets tillförlitlighet. De utgör ämnet för Minnets makt. Berättelser från rättssalen.
 
Annika Luther utkommer med Rågen. En spretig historia där hon förenar sin biologiska sakkunskap med sin förmåga att berätta. Det handlar om ett gräs väg från turkiskt ogräs till centralt födoämne och kulturell symbol – ”råg i ryggen”.
 
Annika Sandelin är en av våra främsta barnboksförfattare. Romanen När farmor flög handlar om hur nioåriga Joel blir dumpad hos sin farmor, som visar sig ha oanade egenskaper – till och med superkrafter. Fantasins frihet är entusiasmerande för läsare oavsett ålder.
 
Robert Åsbacka erhöll i år Tollanderska priset för romanen Kistmakarna. Nu utkommer Glömda rum, där Åsbacka fortsätter utforskandet av existenser utanför medias sökljus. Texten fångar det djupt mänskliga, inte minst genom en underfundig humor.
 
Varmt välkomna, det blir en fin eftermiddag med många impulser för tanke och känsla!
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
På grund av de gällande restriktionerna kunde tyvärr en normal Litteraturafton inte genomföras såsom tänkt 2020.
 
Litteraturaftonen genomfördes virtuellt som en serie författarintervjuer. I de här intervjuerna berättar de författare som skulle ha uppträtt på Litteraturaftonen om sina verk, sig själv och verkens tillblivelseprocess, intervjuade av Pauline von Bonsdorff, som också svarat för det litterära urvalet och de litterära kontakterna.
 
Länk till Litteraturaftonens spellista:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZSouf-XX0VrzqpkZAqp1RqjcgpuayKtu
 
Kort presentationsvideo med de olika författarna:
https://youtu.be/4yL1sRY6H14
 
Författarpresentationer i pdf-format:
Litteraturafton_2020.pdf
 
 
De deltagande författarna och de respektive verken är:
Ann-Luise Bertell        Heiman (roman)
Agneta Enckell            (med eget namn, utan namn, ditt namn) (dikter)
Otto Gabrielsson        Vildhavre. Sista brevet till pappa (essä/brev)
Maria Grundvall        Sommardrömmen (roman)
Milja Sarkola              Mitt kapital (roman)
Axel Åhman                Klein (noveller)

Operationer

Henri Janhunen
Henri Janhunen
Henri Janhunen
Henri Janhunen
Henri Janhunen