Barösunds Byaråd informerar

 
*******************************************************************************************
 
Aktuellt nu!
 
Barösunds byaråd rf. kallelse till
Årsmöte.
 
Söndagen den 29.03.2020. kl. 16.00
 
På föreningshuset Wallhalla.
Valhallavägen 15 10270 Barösund
 
På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden.
 
Välkomna
 
Barösunds byaråds styrelse.
 
Var med och stöd bybutiken! AKTIEEMISSON PÅGÅR! 13.06.2019 - 31.05.2020
http://www.barosund.fi/sv/butiken 
*******************************************************************************************
 
TILL SALU
 
Barösunds Byaråd r.f. säljer sin för hand timrade stockstuga som har använts som café byggnad i Barösund. Byggnaden är timrad av 150 mm stock och dess mått är totalt ca 5 x 8 m varav ca 1,5 x 5 m utgör takförsedd terrass.
Stockstommen är bygd av en stockbyggarkurs i Barösund hösten 1997 och vintern 1998. den färdigställdes av Barösunds byaråd och har använts som cafébyggnad i Barösund sedan år 2000. Fönster och dörr är tillverkade av en lokal snickare. Huset är i gott skick med elinstallationer, vatten och avloppsrör för gråvatten och försedd med köksinredning. Byggnaden kan användas som gäststuga eller bastu. Stugan kan flyttas som en helhet beroende på slutdestinationen. Köparen står för alla kostnader i samband med flyttningen.
 

 
*        *        *        *        *         *        *        *        *        *          *        *        *        *        *
 
Barösund är en skärgårdsort i västra delen av Ingå kommun, i södra Finland. Barösund består av några större öar Barölandet, Orslandet och Elgsjölandet, samt hundratals mindre öar, kobbar och skär. Livet i Barösund är under sommarmånaderna intensivt och hektiskt, då befolkningen tiodubblas. Under vinterhalvåret bor det cirka 180 personer i Barösund.
   
Denna hemsida har upprättats i Barösunds byaråds regi och syftet är att samla information om Barösund och presentera olika händelser, både aktuella och historiska. Information om vad som pågår just nu i Barösund hittar du under menyvalet Aktuellt under Byarådet. 
 
Inom Barösunds byaråds regi verkar även Barösunds bladet. På denna sida har vi samlat texter som publicerats i Barösunds bladet under årens lopp. Därav fungerar även denna hemsida som ett lokalhistoriskt arkiv, med syftet att föra vidare det arv och den kultur som är karaktäristisk för just Barösund.
 
Välkommen till vårt vackra Barösund!Barösunds Byaråd r.f.

Operationer

Henri Janhunen
Henri Janhunen
Henri Janhunen
Henri Janhunen
Henri Janhunen