Litteraturafton

På grund av de gällande restriktionerna kan tyvärr en normal Litteraturafton inte genomföras såsom tänkt den 18 juli.
 
Litteraturaftonen kommer ändå att genomföras virtuellt som en serie författarintervjuer, som läggs ut på nätet lördagen den 18 juli. I de här intervjuerna berättar de författare som skulle ha uppträtt på Litteraturaftonen om sina verk, sig själv och verkens tillblivelseprocess, intervjuade av Pauline von Bonsdorff, som också svarat för det litterära urvalet och de litterära kontakterna.
 
Länk till Litteraturaftonens spellista som öppnar lö 18.7 kl. 15:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZSouf-XX0VrzqpkZAqp1RqjcgpuayKtu
 
Kort presentationsvideo med de olika författarna:
https://youtu.be/4yL1sRY6H14
 
Författarpresentationer i pdf-format:
Litteraturafton_2020.pdf
 
 
De deltagande författarna och de respektive verken är:
Ann-Luise Bertell        Heiman (roman)
Agneta Enckell            (med eget namn, utan namn, ditt namn) (dikter)
Otto Gabrielsson        Vildhavre. Sista brevet till pappa (essä/brev)
Maria Grundvall        Sommardrömmen (roman)
Milja Sarkola              Mitt kapital (roman)
Axel Åhman                Klein (noveller)
 
Det blir således en litet annorlunda Litteraturafton i år, men författarna och substansen kommer att vara lika intressanta och givande som alla tidigare år, det avvikande upplägget till trots. Det lönar sig alltså att ta del av årets virtuella Litteraturafton i Barösund den 18 juli!

Operationer

Henri Janhunen
Henri Janhunen
Henri Janhunen
Henri Janhunen
Henri Janhunen