Litteraturafton

LITTERATURAFTONEN I BARÖSUND 2022
 
Litteraturaftonen i Barösund är ett evenemang som arrangerats under mer än 30 år, och som under den här tiden etablerat sig som en av sommarens absoluta kulturella höjdpunkter här i skärgården.
 
I år arrangeras Litteraturaftonen lördag 16.7 kl. 16
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
På grund av de gällande restriktionerna kunde tyvärr en normal Litteraturafton inte genomföras såsom tänkt 2020.
 
Litteraturaftonen genomfördes virtuellt som en serie författarintervjuer. I de här intervjuerna berättar de författare som skulle ha uppträtt på Litteraturaftonen om sina verk, sig själv och verkens tillblivelseprocess, intervjuade av Pauline von Bonsdorff, som också svarat för det litterära urvalet och de litterära kontakterna.
 
Länk till Litteraturaftonens spellista:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZSouf-XX0VrzqpkZAqp1RqjcgpuayKtu
 
Kort presentationsvideo med de olika författarna:
https://youtu.be/4yL1sRY6H14
 
Författarpresentationer i pdf-format:
Litteraturafton_2020.pdf
 
 
De deltagande författarna och de respektive verken är:
Ann-Luise Bertell        Heiman (roman)
Agneta Enckell            (med eget namn, utan namn, ditt namn) (dikter)
Otto Gabrielsson        Vildhavre. Sista brevet till pappa (essä/brev)
Maria Grundvall        Sommardrömmen (roman)
Milja Sarkola              Mitt kapital (roman)
Axel Åhman                Klein (noveller)

Operationer

Henri Janhunen
Henri Janhunen
Henri Janhunen
Henri Janhunen
Henri Janhunen