Butiken

Barösunds Boden är en mångsidig bybutik i Barösunds skärgårdscenter. Hos oss hittar du de dagliga basprodukterna, närproducerade livsmedel, lokala grönsaker, samt bränsle och gas. 
 
Barösunds Boden, www.barosundsboden.fi  
Valhallavägen 20, 10270 Barösund, anne@barosundsboden.fi 045- 615 9466
 
Välkomna!
*        *        *        *        *         *        *        *        *        *          *        *        *        *        *
Ordinarie Bolagstämma för Fastighets Ab Barösund Kiinteistö Oy 10.6 2020 kl. 18.00 på Wallhalla, Valhallavägen 15 10270 Barösund. 
Möteskallelse
Följebrev till möteskallelsen.

På stämman behandlas de ärenden som bolaget enligt bolagsordningen ska behandla och beslutas om andra ärendet på föredragningslistan. Gällande mötesbegränsningar p g a Coronaepidemin ber vi de aktieägare som hör till någon riskgrupp att delta i stämman i första hand per post eller epost.genom att ge sin åsikt till ärendena på föredragningslistan på förhand. Alternativt kan aktieägaren ge en fullmakt. Åtminstone styrelsen deltar fysiskt i mån av möjlighet på stämman. De aktieägare som vill delta i bolagsstämman per post eller epost ombes att skicka den bifogade blanketten så att den är framme senast 9.6.2020 på adress:
Fastighets Ab Barösund Kiinteistö Oy,
c/o PNC Service Oy Ab,
Centralgatan 86-88 A 13,
10300 Karis
eller på epost till info@pncservice.fi eller i Barösunds Bodens låda.
Mötesblankett. 
 
AKTIEEMISSON PÅGÅR FÖR Fastighets Ab Barösund Kiinteistö Oy
 
-       Pris 300 eur/ aktie
-       Emissionstid 12.6.2019 - 31.5.2020
 
Teckna aktier genom att skriva ut dokumentet 'teckningslista', underskrivet dokument:  
-    skickas per e-post som pdf fil till info@pncservice.fi
-    postas till Fastighets Ab Barösund Kiinteistö Oy,  c/o PNC Service
     Centralgatan 86-88 A 13, 10300 Karis
-    lämnas in till Barösunds Boden eller restaurang Scola i Barösund.
     Du kan även teckna aktier på plats i Barösunds Boden eller restaurang Scola.
 
Här hittar du bolagsordning och senaste bokslut för fastighetsaktiebolaget.
För tilläggsinformation ring 019 – 233 110
 
*        *        *        *        *         *        *        *        *        *          *        *        *        *        *
 
Nu kan du även med en donation stöda utvecklingen av Barösunds byacentrum genom att bidra till att butiken i Barösund kan hålla dörrarna öppna året om även i fortsättningen.
 
I stället för att personligen teckna aktier har Barösunds Byaråd r.f:s styrelse beslutat att erbjuda ett annat alternativ för att stöda butiksverksamhetens fortsatta existens året runt.
 
Genom en donation till Barösunds Byaråd r.f. kan byrådet teckna aktier i Fastighets Ab Barösund Kiinteistö Oy i enlighet med donatorns direktiv och även på detta sätt, utan att personligen bli aktieägare, garantera att butiksverksamheten tryggas även i framtiden.
 
Donationer kan riktas till Barösunds Byaråd r.f. (registernummer 169729 och FO nummer 1766766-1) och inbetalas på kontonummer FI88 4055 6020 0109 33 BIC HELSFIHH.
 
Det donerade beloppet får gärna vara delbart med aktiens teckningspris 300 €.
 
Anteckna i inbetalningens meddelanderuta ”för inköp av aktier i Fastighets Ab Barösund Kiinteistö Oy” och donatorns namn och kontaktuppgifter.
 
Alla aktieteckningar eller donationer stora eller små behövs för att trygga butiksverksamheten i Barösund.
 
Barösund den 8.6.2018
 
 
 
 
*        *        *        *        *         *        *        *        *        *          *        *        *        *        *
 Vill du stöda utvecklingen av Barösunds byacentrum genom att bidra till att Barösunds Boden kan hålla dörrarna öppna året runt även i fortsättningen?

 

Framtiden ser ljus ut för Barösunds Boden och utvecklingen av hela Barösunds byacentrum har avancerat i positiv riktning.

Vid den tidigare aktieemissionen tecknades ett stort antal nya aktier och det donerades medel till Barösunds Byaråd r.f. för teckning av aktier i fastighetsbolaget. Detta har möjliggjort att Fastighets Ab Barösund Kiinteistö Oy kunnat avkorta på bolagets lånade kapital.

 

Fastighetsbolaget hade vid det senaste bokslut den 31.12.2017 ett lån på 149900 euro och eftersom räntan och amorteringarna är de faktorer som avsevärt påverkar hyran som Orsin Saaristopuoti Oy/Ors Skärgårdsboden Ab betalar för upprätthållandet av butiksverksamheten, beslöt Fastighets Ab Barösund Kiinteistö Oy på ordinarie bolagsstämman den 12.6.2019 att

förlänga aktieemissionen från den 12.6.2019 till den 31.5.2020. Aktieemissionen riktar sig till nuvarande och nya aktieägare och omfattar högst 200 aktier och aktiens pris är som tidigare 300 euro.
Varje nytecknad aktie hjälper till att garantera fortsatt butiksverksamhet året om i Barösund.

 

Du som vill se ett levande skärgårdsområde året runt handla nu och ge förutsättningar för Barösunds Boden att verka i framtiden.

Information och lista för teckning av aktier finns på adressen www.barosund.fi/sv/butiken.
 
 
 
Fastighets Ab Barösund Kiinteistö Oy

Operationer

Henri Janhunen
Henri Janhunen
Henri Janhunen
Henri Janhunen
Henri Janhunen