Myymälä

Barösunds Boden on aito kyläkauppa Barösundin saaristokeskuksessa. Meiltä saat niin peruselintarvikkeet, lähituottajien tuotteet ja paikalliset vihannekset kuin polttoaineet ja kaasupullotkin.
 www.barosundsboden.fi 
 
Barösunds Boden, Valhallavägen 20, 10270 Barösund
anne@barosundsboden.fi 045-615 9466
 
Tervetuloa!
*        *        *        *        *         *        *        *        *        *          *        *        *        *        *
 
Fastighets Ab Barösund Kiinteistö Oy varsinainen yhtiökokous Wallhallassa 10.6.2020, 18.00 Valhallantie 15 10270 Barösund. 
Kokouskutsu.
Saatekirje kokouskutsuun.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määräämät asiat sekä päätetään muista esityslistalla olevista asioista. Koronaepidemiaan liittyvien kokoontumisrajoitteiden johdosta pyydetään riskiryhmään kuuluvia osakkaita osallistumaan ensisijaisesti kokoukseen postitse/sähköpostitse ilmoittamalla kirjallisesti etukäteen kantansa yhtiökokouksessa käsiteltäviin asioihin. Vaihtoehtoisesti osakas voi antaa myös valtakirjan. Yhtiökokoukseen osallistuu fyysisesti ainakin hallituksen jäsenet mahdollisuuksien mukaan. Osakkaita pyydetään toimittamaan kokouskutsun liitteenä olevalla vastausosiolla kantansa yhtiökokouksessa käsiteltäviin ja päätettäviin asioihin viimeistään 9.6.2020. osoitteella:
Fastighets Ab Barösund Kiinteistö Oy,
c/o PNC Service Oy Ab,
Keskuskatu 86-88 A 13,
10300 Karjaa
 
tai s-postilla info@pncservice.fi tai Barösund Bodenin laatikkoon.
 
Kokouslomake

 
OSAKEMERKINTÄ MENEILLÄÄN - Fastighets Ab Barösund Kiinteistö Oy
 
- Hinta 300 eur/ osake
- Merkintäaika 12.6.2019 - 31.5.2020
 
 
 
Merkintälista voidaan lähettää seuraavasti:
- pdf-skannattuna, e-postina osoitteella info@pncservice.fi
- postilla: Fastighets Ab Barösund Kiinteistö Oy, c/o PNC Service
                Keskuskatu 86-88 A 13, 10300 Karjaa
- osakemerkintä voi myöskin tehdä ja jättää Barösundissa, Barösunds Boden myymälässä tai ravintola Scolassa.
 
Kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestys sekä viimeisin tilinpäätös löydät näistä linkeistä.
 
Lisätietoja saa soittamalla numeroon 019 – 233 110
 *        *        *        *        *         *        *        *        *        *          *        *        *        *        * 
Nyt voit tukea Barösundin kyläkeskustaa myöskin lahjoituksen muodossa jotta Barösundin myymälä voi pitää ovensa auki ympäri vuoden jatkossakin.
 
Barösundin Kylätoiminta r.y:n hallitus on päättänyt tarjota toisen vaihtoehdon tukemaan myymälän ympärivuotista toimintaa.
 
Nyt on mahdollista lahjoittaa rahaa Barösundin Kylätoiminta r.y:lle joka merkitsee osakkeita Fastighets AB Barösund Kiinteistö OY:ssä lahjoittajan ohjeiden mukaisesti. Tällöin lahjoittaja voi tukea myymälätoimintaa jatkossa tulematta itse osakkenomistajaksi.  
 
Lahjoituksia voi suunnata Barösundin Kylätoiminta r.y.:lle
(rekisterinumero 169729 och Ly tunnus1766766-1) ja  maksu tilinumeroon FI88 4055 6020 0109 33 BIC HELSFIHH.
 
Lahjoitettu rahaerä toivotaan olevan jakokelpoinen osakkeiden merkintähintaan 300 €.
 
Kirjoita maksuosoituksen ilmoituskenttään ” tarkoitettu osakkeiden hankintaan Fastighets Ab Barösund Kiinteistö Oy:ssä” sekä lahjoittajan nimi ja yhteystiedot.
 
Kaikki osakemerkinnät ja lahjoitukset isot ja pienet tarvitaan myymälätoiminnan turvaamiseen Barösundissa.
 
Barösund 8.6.2018
 
 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
 
Haluatko tukea Barösundin kyläkeskuksen kehitystä edistämällä Barösunds Bodenin ympärivuotista aukioloa myös jatkossa?
 
Barösunds Bodenin tulevaisuus näyttää valoisalta ja koko Barösundin kyläkeskuksen kehityksen suunta on positiivinen.
Aikaisemmin järjestetyssä kiinteistöosakeyhtiön osakeannissa merkittiin suuri määrä uusia osakkeita. Lahjoituksia annettiin myös Barösundin kylätoimikunnalle osakkeiden merkintää varten. Tämän ansiosta Fastighets Ab Barösund Kiinteistö Oy on voinut lyhentää yhtiön lainattua pääomaa.
 
Kiinteistöosakeyhtiön tilinpäätöksestä 31.12.2017 selviää että lainaa oli 149900 euron edestä. Koska lainan korot ja lyhennykset vaikuttavat merkittävästi vuokraan jota Orsin Saaristopuoti Oy/Ors Skärgårdsboden Ab maksaa kaupan toimintojen ylläpitämiseksi, päätti Fastighets Ab Barösund Kiinteistö Oy varsinaisessa yhtiökokouksessaan 12.6.2018 pidentää osakeantia edellisestä päättymispäivämäärästä 10.6.2019 uuteen päivämäärään 31.5.2020 asti. Osakeanti suuntautuu nykyisille ja uusille osakkeenomistajille ja käsittää korkeintaan 200 osaketta. Osakkeen hinta on ennallaan, 300 euroa.
Jokainen merkitty osake auttaa varmistamaan kauppatoimintaa vuoden ympäri Barösundissa.
 
Jos haluat nähdä ympärivuotisesti elävän saaristoalueen, toimi nyt ja anna Barösunds Bodenille edellytykset toimia tulevaisuudessa.
Lisää tietoa ja osakkeiden merkintälistan löydät osoitteesta
www.barosund.fi/fi/myymaelae.
 
 
 
Fastighets Ab Barösund Kiinteistö Oy
 

Operationer

Henri Janhunen
Henri Janhunen
Henri Janhunen
Henri Janhunen
Henri Janhunen