Barösunds byaråds 10-års historik

Margita Sjöström
2005
1

Den 9 april 1995  samlades ca 25 barösundsbor på Wallhalla för att diskutera grundandet av ett eventuellt byaråd. Intresset hade väckts då det grundades flere och flere byaråd runtom i trakterna och man kunde se goda resultat av vad människor med sann hembygdskänsla kunde åstadkomma, då man hade ett gemensamt forum och gemensamma mål att jobba för. Wättlax byaråd gästade mötet och kunde ge många visdomsord på vägen, bl.a. att det är viktigt att göra stadgarna ”runda”, dvs att så mycket som möjligt ryms inom verksamheten, att ett byaråd är opolitiskt och öppet för alla och envar inom utsatt verksamhetsområde, att mötena hålls i ”fri diskussion” samt det som speciellt fastnat i minne ”Se, om tio år har ni åstadkommit saker som ni idag inte tror är möjliga...” Kommundirektören tog ett positivt ställningstagande för grundandet av ett byaråd; kommunen skulle göra sitt bästa att stöda, kopieringshjälp osv. Vi bildade en interimistisk styrelse som formulerade stadgar; skickade ut ett infobrev till alla barösundsbor och Barösunds Byaråd trampade igång... Följande års verksamhetsplan var diger; men mycket blev också uträttat! En stor anslagstavla för all information uppgjordes på magasinväggen och en idélåda placerades invid. Med stöd av Svenska kulturfonden lät vi trycka Barösundsvykort, en servicekatalog skrevs, kopierades och delades ut och inte minst – sommartorget flyttades på Byarådets försorg till Orslandssidan efter att tidigare fungerat på Hycklesunds parkeringsplats. 6/7 1996 firades första Barösundsdagen med pompa och ståt och bandklippning av Märta Tikkanen. Byarådet ordnade också buffé med kaffe och laxsmörgås; som därefter kom att bli en viktig inkomstkälla. Forneldsnatten blev också en tradition som kom för att stanna i Barösund; en augustikväll med en brasa på en flotte ute i sundet och olika programpunkter och trevlig gemenskap; den har blivit en stämningsfylld gemenskapssits. Vidare detta år var Byarådets stora ”grej” dvs. pontonbryggan som sjöfartsstyrelsen gav – men som stötte på många olika slags patruller och höll på att bli en ”fars” eller åtminstone ett populärt samtalsämne i Barösund... Följande år kunde man se bryggan på  plats (invigdes och togs i bruk dock först 1999), Byarådet snyggade upp butiksbryggan med talkokrafter och T-skjortor med Barösundslogo har tryckts och sålts. Som en kuriositet vill jag här nämna vad ”vi-anda” i Ba­rösund står för – som många minns var åsikterna om pontonbryggan väldigt många och väldigt delade! Nåväl, det ordnades ett infotillfälle på Wallhalla där alla berörda och ickeberörda kunde ”svalka sina känslor” och trots att stämningen var minst sagt eldfängd när mötet inleddes så visade ordförande Erik Holmberg prov på verklig förhandlingskunskap! Med sitt lugna yttre och sakliga information lyckades han vända seglen så att vid mötets slut var alla ivriga och förväntansfyllda och tyckte att detta med en stor brygga i Barösund är det bästa som har hänt på länge... Det är omöjligt att nämna allting som Byarådet uträttat under åren – men jag gör ett axplock! Allmänna toaletter uppgjordes i det kommunägda lidret som Byarådet fick till förfogande invid Källnäsudd (dessa skall detta år snyggas upp och göras om till vattenklosetter). En stockstuga uppfördes genom en stockhusbyggnadskurs och den var det mening att Byarådet skulle få, för att använda som café och infopunkt. Det blev självfallet också besvär inlämnade men den färdigställdes småningom och har nu redan i många år tjänat sitt syfte, numera också med data/Internetanslutning. Byarådet agerade också aktivt i samhällsfrågor som postombudsindragning, försäljning av kommunala tomter osv. Som en röd tråd genom hela verksamheten har gått ”tisdagsmötena”. De första åren träffades vi varje tisdagskväll, men senaste år har det räckt med en gång per månad och vid behov. De största inkomstkällorna är försäljning av olika slag (T-skjortor, lippisar, tygkassar) och övriga intäkter vid Barösundsdag och Forneldsnatt, hyra av café, samt av olika understöd som sökts. Ingen medlemsavgift har uppburits. Allt arbete har utförts på talko och det är frågan om många timmar; brygga, toaletter, caféstuga osv... Med facit på hand kan vi konstatera att wettlaxborna hade mer än rätt – vi har uträttat mer än vi för tio år sedan vågat drömma om. Visst har många gånger åsikterna gått kraftigt isär – vid allt från torgdiskussioner (vem får sälja och vem inte), vem som skall jobba vid evenemangsdagarna för att allting skall löpa och mycket annat – men samtidigt har det gjort en sammanhållning i byn och en ”vi-anda” som inte funnits förut. 

Operationer

Henri Janhunen
Henri Janhunen
Henri Janhunen
Henri Janhunen
Henri Janhunen